OFERTA

 • Kompletna organizacja i obsługa pogrzebów
 • Trumny
 • Urny
 • Kremacja- spopielanie zmarłych
 • Muzyczna oprawa pogrzebów
 • Fotografowanie uroczystości pogrzebowych
 • Klepsydry
 • Tabliczki
 • Kwiaty- żywe i sztuczne - duży wybór
 • Wieńce - żywe i sztuczne
 • Wiązanki - żywe i sztuczne
 • Kompozycje w misach gipsowanych
 • Odzież dla zmarłych i żałobników
 • Pogrzeby różnych wyznań
 • Ekshumacje zmarłych
 • Całodobowa chłodnia (domowa i w kaplicy)
 • Krajowe i międzynarodowe przewozy zmarłych
 • Całoroczna opieka nad grobami
 • Załatwianie formalności w ZUS i KRUS
 • Karawany pogrzebowe
 • Katafalki pod trumnę świece i flakony
 • Pochówki płodów i dzieci
 • Przygotowanie ciała i kosmetyka zmarłych
 • Autokary dla uczestników pogrzebu
 • Całodobowa eksportacja
 • Organizacja styp
 • Rezerwacja terminów na cmentarzach
 • Formalności w domu klienta
 • Sprowadzanie zmarłych z zagranicy wraz z załatwieniem kompletnej dokumentacji