POMOC / INFORMACJE

1.W przypadku śmierci osoby w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod
nr 999 lub 112. Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon.

2. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje "KARTĘ ZGONU", która następnie będzie podstawą do wystawienia „AKTU ZGONU” przez Urząd Stanu Cywilnego.

3.Następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy, który przeprowadzi ceremonię pogrzebową.

4.Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
- Kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub pogotowie
- Dowód osobisty osoby zmarłej oraz współmałżonka
- Legitymację lub ostatni odcinek emerytury lub renty, w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.
- Jeżeli nie macie państwo możliwości załatwienia tych dokumentów proszę skontaktować się z obsługą zakładu pogrzebowego
tel 601 395 379
- Jeżeli zajdzie taka potzreba to pomagamy we wszystkich elementach procedury formalno-prawnej, łącznie z odbiorem zasiłku pogrzebowego ZUS (KRUS) oraz wyrobieniem aktów zgonu.

5.W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:
- Datę pożegnania i pogrzebu lub kremacji
- Wybór trumny, urny, kwiatów, wypisywanie klepsydr
- Uzgadniamy jak ma wyglądać organizacyjnie cała obsługa pogrzebu